Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2017

7896 2f4d
Reposted from0 0 viawishyouwerehere wishyouwerehere
4206 cd8c
4076 9231
Reposted fromdivi divi viawishyouwerehere wishyouwerehere
6466 c420 500
Reposted fromidiod idiod viaiblameyou iblameyou
1165 3b5d 500

blueblackdream:

Edvard Munch, Attraction I (Tiltrekning I), 1896

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaiblameyou iblameyou
Reposted fromdanzig danzig viaiblameyou iblameyou
2602 4923 500

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaiblameyou iblameyou
2838 da24 500
Reposted frombillboard billboard viameadowlarks meadowlarks
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
Reposted fromcatdog2 catdog2 viameadowlarks meadowlarks
2564 98fd
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaiblameyou iblameyou
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam.
— Adam Woronowicz, fragment książki “Laboratorium Miłości. Tom 2: Po ślubie”
Reposted fromaggape aggape viamaybeyou maybeyou
3993 4882
Reposted frommarzyciel marzyciel viamaybeyou maybeyou
2046 76fb
Odkąd cię poznałam, noszę w kieszeni szminkę, to jest bardzo głupie nosić szminkę w kieszeni, gdy ty patrzysz na mnie tak poważnie, jakbyś w moich oczach widział gotycki kościół. A ja nie jestem żadną świątynią, tylko lasem i łąką — drżeniem liści, które garną się do twoich rąk. Tam z tyłu szumi potok, to jest czas, który ucieka, a ty pozwalasz mu przepływać przez palce i nie chcesz schwytać czasu. I kiedy cię żegnam, moje umalowane wargi pozostają nie tknięte, a ja i tak noszę szminkę w kieszeni, odkąd wiem, że masz bardzo piękne usta. 
— Poświatowska

July 28 2017

5651 b315 500
Reposted fromtedmosby tedmosby viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl