Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
2580 d70a 500
Podobno Wrocław poczuł się Wenecją
Reposted fromTenSigis TenSigis viadojenka dojenka
0257 9ed8 500

i-like-lots-of-things:

what did we do to deserve Hugh Jackman?

4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaiblameyou iblameyou
2877 849b 500

tail-feathers:

Brassaï

Reposted fromkimik kimik viaiblameyou iblameyou
8781 a181 500

apeninacoquinete:

Werner Herzog and a fox.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
2800 42b8 500
Reposted fromverronique verronique viaiblameyou iblameyou
2800 b84d
Reposted fromidiod idiod viaiblameyou iblameyou
6860 0833 500
Reposted fromfallintotime fallintotime viaiblameyou iblameyou
4866 cde2
Reposted fromfungi fungi viaiblameyou iblameyou
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromkitana kitana viaiblameyou iblameyou
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaiblameyou iblameyou
5726 117f 500
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viaiblameyou iblameyou
Obracanie Pałacu Lubomirskich. Warszawa 2.04.1970. Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA
Można? Można.
Reposted fromcleanout cleanout viaiblameyou iblameyou
8773 e4eb 500

andantegrazioso:

Ambassade d’Italie en France | y.stepanok

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
1945 072a

dollmeat3:

Little Mole, Krteček 

Reposted fromMaydayKoigo MaydayKoigo viaiblameyou iblameyou
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou
2168 3f50
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl